Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi „USKRZYDLENI SZTUKĄ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi serdecznie zaprasza do udziału w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 7 grudnia 2016 roku o godzinie 10.30 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, Pl. Reymonta 5.

Przegląd skierowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ma na celu m.in. odkrywanie możliwości twórczych oraz rozwój kreatywności tych osób.

Wszelkich informacji na temat przeglądu udziela: Agata Kaczmarek, tel. 76 8783 644

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi

Załączniki:

-Informacje ogólne

-Formularz zgłoszeniowy

 

15 listopada 2016
Czytaj więcej o: Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi „USKRZYDLENI SZTUKĄ”

Senioralia 2016

Reaguj na przemoc

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  informuje, że  realizuje projekt   pn. „Reaguj na przemoc”, który trwać będzie do grudnia br. Środki na jego realizację pozyskane zostały w drodze konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy   w rodzinie”.

Celem głównym projektu jest podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. Cel ten będzie osiągany poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy, rozwój poradnictwa specjalistycznego oraz rozwój działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz  grup  roboczych.

Wsparcie w ramach projektu uzyskają głównie rodziny i osoby dotknięte lub zagrożone zjawiskiem przemocy oraz członkowie  Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

- spotkanie terapeutyczne „Reaguj na przemoc” połączone z piknikiem integracyjnym,

- trening umiejętności wychowawczych dla rodziców,

- spotkanie terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą,

- szkolenie dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto rozszerzona zostanie dotychczasowa oferta pomocowa w zakresie funkcjonowania grupy wsparcia informacyjno-edukacyjnej dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy  w rodzinie  oraz pomocy terapeutycznej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy   w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Złotoryi  Pani Zofia Słomiana pok. nr 12 i Pani Iwona Pawlus pok. nr 16 w godzinach 8-14, lub pod nr telefonu 76 8783 429.

 

20 września 2016
Czytaj więcej o: Reaguj na przemoc

„BUDZIK KREATYWNOŚCI” W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Warsztaty pt. „Budzik kreatywności” zakończyły tydzień wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi. Wystawę można było oglądać od 12 do 16 września w holu Ośrodka. Do udziału w warsztatach zgłosił się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Złotoryi, Szkoła Podstawowa nr 3 ze Złotoryi oraz Klub Seniora ze Złotoryi. W sumie razem z uczestnikami ŚDS w warsztatach brało udział ok 75 osób. Podczas warsztatów wykonywane były m.in. jeże i naszyjniki z masy solnej, kwiaty z papieru, prace techniką decoupage, zielniki oraz pokrowce z filcu na telefony komórkowe. Wspólnie została wykonana praca – budzik. Warsztatom towarzyszyły również zabawy na świeżym powietrzu oraz tańce. Dopisywała nie tylko pogoda ale również humory.

20 września 2016
Czytaj więcej o: „BUDZIK KREATYWNOŚCI” W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Środowiskowe czytanie QUO VADIS

Już po raz drugi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przyłączyli się do akcji wspólnego czytania wielkich dzieł polskich, w tym roku było to „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Do wspólnego czytania zaproszono uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi. Wszyscy mieli okazję zapoznać się nie tylko z fragmentami dzieła, ale również z ciekawostkami z życia autora powieści.


5 września 2016
Czytaj więcej o: Środowiskowe czytanie QUO VADIS

„Kolejny sukces uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”

Dnia 21.07.2016r. dwudziestu czterech uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wzięło udział w spotkaniu integracyjno – jubileuszowym „Niepełnosprawni są wśród nas – Labirynt przygód” w Bielawie. Podczas spotkania przeprowadzone były różnorodne konkurencje m.in. dojenie krowy, rzut kaloszem, grzybobranie, budujemy mosty, kot w worku itp. Ogromny zapał oraz chęć wygrania doprowadziły nas do zdobycia IV miejsca spośród 11 drużyn.

1 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: „Kolejny sukces uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”

Komunikat w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski    o    ustalenie   prawa   do  świadczeń    z   funduszu   alimentacyjnego   na   nowy   okres świadczeniowy tj. od 1  października  2016 roku  do  30  września 2017 roku  przyjmowane są od 1 sierpnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy    Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój Nr 22)  w dni robocze w godzinach od 800 do 1500,  wtorek  od 800 do 1600.

W  przypadku   gdy   osoba   ubiegająca   się   o   świadczenia   z  funduszu  alimentacyjnego  na  okres świadczeniowy od 1   października   2016 roku do 30 września 2017 roku  złoży  wniosek   wraz   z   dokumentami   do  dnia  31  sierpnia 2016 roku, ustalenie prawa  do  świadczeń  z  funduszu alimentacyjnego  oraz  wypłata  świadczeń   przysługujących  za  październik  2016  roku  nastąpi  do 31 października 2016 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie  złożony  w  okresie od 1 września 2016  roku  do dnia  31  października  2016  roku  ustalenie  prawa  do  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  wypłata  świadczeń  przysługujących za  październik 2016   roku    nastąpi    do    dnia  30 listopada 2016 roku.

Druki   wniosków   o  ustalenie  prawa  do   świadczeń   z  funduszu   alimentacyjnego   wraz   z   załącznikami można  pobrać w   Miejskim  Ośrodku    Pomocy    Społecznej w Złotoryi  ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21, 22  w  godzinach  od 800 do 1530; wtorek od 800 do 1600, lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe   informacje   można  uzyskać   telefonicznie  pod  numerem  telefonu: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi 
Bożena Durmaj

 

                                                                                                                   

1 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Komunikat w sprawie realizacji Programu 500 PLUS

Do 13 czerwca 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 830 wniosków, w tym:

  • w kwietniu 2016 roku 698,
  • w maju 2016 roku 103,
  • od 1 do 13 czerwca 2016 roku 29.

Do 13 czerwca 2016 roku rozpatrzono 611 wniosków, w tym:

  • 585 wniosków z kwietnia 2016 roku,
  • 25 wniosków z maja 2016 roku,
  • 1 wniosek z czerwca 2016 roku.

Z kwietnia 2016 roku  do rozpatrzenia pozostało 113 wniosków w tym w 10 sprawach wysłano wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Rozpatrujemy wnioski, które wpłynęły od 11 kwietnia 2016 roku.

Obecnie staramy się rozpatrywać wnioski  w/g daty wpływu.

Należy jednak wskazać,   że  jeżeli  osoba  w  jednym  terminie  złoży  wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioski takie rozpatrywane są jednocześnie   aby   do   jednej    rodziny   nie   powracać   dwa  razy  (wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego musi być rozpatrzony w ciągu 30 dni).

Sam proces przyznawania świadczeń jest wydłużony, ponieważ większość dokumentów jest uzyskiwana przez pracowników przy pomocy systemów informatycznych.   

Złożone   wnioski   są   weryfikowane  bardzo  dokładnie, a w przypadkach „utraty dochodu” lub „uzyskania dochodu” dodatkowo pracownicy są zobligowani do weryfikacji uprawnień już przyznanych świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego aby nie powstały świadczenia nienależnie pobrane, co też wpływa na wydłużenie procesu przyznawania.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego  w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1  kwietnia  2016  roku winna nastąpić w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W żadnej sprawie  nie mamy przekroczonego terminu załatwienia złożonego wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń, dlatego w dalszym ciągu twierdzę, że nie mamy żadnych opóźnień.

Mamy świadomość, że rodziny świadczenie to chciałyby otrzymać jak najprędzej, jednak obecnie nie ma możliwości aby jeszcze bardziej przyspieszyć  proces przyznawania świadczeń bez popełniania błędów przy przyznawaniu.

14 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie realizacji Programu 500 PLUS

„Sukcesy sportowe uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”

Dnia 09.06.2016r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w VIII Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych „Victoria” w Głogowie. W imprezie wzięło udział 24 placówki z województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dobre przygotowanie uczestników oraz wola walki zaowocowała zajęciem II miejsca drużynowego. W indywidualnych potyczkach szachowych zdobyliśmy I miejsce, natomiast w zmaganiach w tenisa stołowego II miejsce. Zmęczeni, ale uśmiechnięci z wywalczonymi nagrodami wróciliśmy do Złotoryi. Sukces ten będzie motorem do brania udziału w kolejnych zawodach.

 

14 czerwca 2016
Czytaj więcej o: „Sukcesy sportowe uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”