Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Dystrybucja żywności

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że 20 stycznia 2020r. (tj. poniedziałek) w godz. od 8.00 do 11.00  w Złotoryi przy ul. Klasztornej - Parafia Św. Jadwigi  prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1056 zł na osobę w rodzinie, do 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że 20 stycznia 2020r. (tj. poniedziałek) w godz. od 9.00 do 11.00  w Złotoryi przy ul. Chopina 1A - Parafia Najświętszej Marii Panny Złotoryi prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1056 zł na osobę w rodzinie, do 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
7 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

KLUB „SENIOR+”

Przejdź do - KLUB „SENIOR+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

zaprasza do uczestnictwa

w Klubie Senior +

przy ul. M. Konopnickiej 22 w Złotoryi

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Złotoryi,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym

 JUŻ  DZIŚ  ZOSTAŃ  UCZESTNIKIEM  KLUBU „SENIOR+”  !!!

 POBYT W KLUBIE JEST NIEODPŁATNY.

2 stycznia 2020
Czytaj więcej o: KLUB „SENIOR+”

Poszukujemy osób na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z uzyskaniem przez Gminę Miejską Złotoryja dofinansowania na realizację programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2020 roku zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenckich osobom niepełnosprawnym.

17 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Poszukujemy osób na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Projekt ORTOTYKA 3D

Przejdź do - Projekt ORTOTYKA 3D

„Ortotyka 3D” jest pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.
Rekrutacja ruszyła 3 grudnia w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do końca lutego 2020. Celem projektu jest zrealizowanie prototypowych wydruków 3D wykonanych przez Omni3D z udziałem konsultantów firmy Meyra Group, która jest liderem na rynku sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
Po wstępnych wywiadach i pogłębionych konsultacjach z osobami, które prześlą formularz zgłoszeniowy i wyrażą tych samym chęć uczestnictwa w projekcie wezmą udział trzy osoby, dla których bezpłatnie zostaną zaprojektowane i wydrukowane:
• gorsety 3D,
• ortezy 3D,
• sprzęt rehabilitacyjny.
Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy na adres kontakt@omni3d.net
Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://omni3d.pl/ortotyka-3d/

16 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Projekt ORTOTYKA 3D

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

W  piątek 22 listopada 2019 roku rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Krajowe Centrum ds. AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

25 listopada 2019
Czytaj więcej o: Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Przejdź do - 21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Otrzymaliśmy życzenia

21 listopada 2019
Czytaj więcej o: 21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej

Przejdź do - IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej

   15 listopada już po raz IV na scenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbył się Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej "Uskrzydleni Sztuką", którego organizatorami byliśmy my. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Iwona Pawlus - dyrektor MOPS w Złotoryi oraz Robert Pawłowski - Burmistrz Miasta Złotoryja wraz z Pawłem Kuligiem - Zastępcą Burmistrza Miasta.
           

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej