Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Rodzina 500+Dobry Start

Klub SENIOR+

plakat: złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+

Najnowsze aktualności

SENIORZE, SPRAWDŹ RACHMISTRZA! AKCJA EDUKACYJNA GŁOSU SENIORA

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! – obejrzyj najnowszy film w Głos Seniora TV:

https://www.youtube.com/watch?v=-_ZACWEVa_8

30 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: SENIORZE, SPRAWDŹ RACHMISTRZA! AKCJA EDUKACYJNA GŁOSU SENIORA

25 kwietnia Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Celem tego nieformalnego święta jest uświadamianie społeczeństwa na temat alienacji rodzicielskiej i zaburzeń w sytuacji rozchodzenia się rodziców w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Dzień ten ma charakter akcji społecznej, podczas której odbywają się warsztaty, sympozja, demonstracje i zbierane są podpisy pod petycjami, kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, mające na celu zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci.

Zachęcamy do obejrzenia kilkuminutowego spotu obrazującego problem alienacji rodzicielskiej:
https://www.youtube.com/watch?v=Z81jaKKdZE4

plakat czym jest alienacja rodzicielska

23 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: 25 kwietnia Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku

Przejdź do - Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2232), w Powiecie Złotoryjskim w 2021 roku działają dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.

Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

16 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku

BON TURYSTYCZNY

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Gmina Miejska Złotoryja - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

5 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Zaproszenie do współpracy

Przejdź do - Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,
Multi Service Sp. z o.o. jako agencja pracy tymczasowej zapewnia wsparcie zarówno firmom w dostosowaniu poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb jak i osobom bezrobotnym i biernym zawodowo w znalezieniu miejsca pracy.

W związku z pozyskaniem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, firma Multi Service pragnie przedstawić propozycję, oferującą zatrudnienie na zasadach pracowników tymczasowych. Pracownik zostanie zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w MULTI SERVICE Sp. z o.o. , a następnie delegowany do pracy u Pracodawcy Użytkownika.

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do współpracy

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w marcu 2021r. poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury i działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników Ośrodka: Zofii Słomianej lub Marty Piędel w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu  76 878 34 29, wew.8

8 marca 2021
Czytaj więcej o: Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
4 marca 2021
Czytaj więcej o: Nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

Przejdź do - Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

3 marca 2021
Czytaj więcej o: Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej