Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Działania Klubu Seniora na przełomie września – października 2019 r.

Przejdź do - Działania Klubu Seniora na przełomie września – października 2019 r.

Remont w Klubie Seniora jeszcze trwa, ale cieszymy się bardzo, bo widać efekty pracy grupy budowlanej. Mimo prowadzonego remontu naszej siedziby aktywni seniorzy uczestniczyli w różnych wydarzeniach:

 • czytaliśmy wiersze Herberta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi,
 • w ramach realizacji projektu pn. Koło Gospodyń Miejskich, nasi seniorzy uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, które odbywały się w świetlicy parafialnej,
 • uczestniczyli w spotkaniu - Narodowe czytanie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • „Smaki lata” w zakątku seniora - spotkanie z solenizantem,
 • „Dzień bez samochodu” Finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w złotoryjskim Rynku – zaprezentowano utwory muzyczne, oglądano program sceniczny przygotowany przez Urząd Miejski i ZOKiR,
 • cykliczne spotkania z muzyką (wtorki, piątki) w MOPS,
 • zajęcia krawieckie, na których przygotowywano stroje dla seniorek,
 • przygotowania do II Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów,
 • wyjazd do Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Bolesławcu na spotkanie z okazji Dnia Seniora,
 • spotkanie z przedstawicielami ZUS w sprawie przepisów dotyczących świadczenia uzupełniającego.
14 października 2019
Czytaj więcej o: Działania Klubu Seniora na przełomie września – października 2019 r.

IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej

Bezpłatne szczepienia dla Seniorów

Uprzejmie informujemy, że od 1 października do 6 grudnia 2019r.
rusza akcja bezpłatnego szczepienia ochronnego przeciw grypie
dla Seniorów
 (osób powyżej 60 roku życia tj. urodzonych
w 1959r. lub wcześniej), będących mieszkańcami Złotoryi.

W celu zaszczepienia należy zgłosić się
do Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1
do rejestracji a następnie do Punktu Szczepień w dni robocze tj.:
- poniedziałek i środa w godz. od 800 do 1000   i  od 1200 do 1430
- wtorek w godzinach od 1200 do 1700
- czwartek i piątek w godz. 800  - 1000 i od 1300 – 1430

Szczepienie poprzedzone będzie lekarskim badaniem kwalifikacyjnym. 

Do szczepienia należy się zgłosić z dowodem tożsamości.
Ilość osób do szczepienia ochronnego zaplanowano na poziomie 312 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczepienia dla Seniorów finansowane są ze środków budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja.

 

W razie pytań można kontaktować się także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1,
pod nr tel. 76 8783 -429 wew. 0   (informacji udziela p. Monika Czasławska)

30 września 2019
Czytaj więcej o: Bezpłatne szczepienia dla Seniorów

ZAPRASZAMY!

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
20 września 2019
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi pilnie poszukuje łóżka rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.
Nasz podopieczny jest osobą samotną i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.
Prosimy o kontakt w w/w sprawie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi, codziennie
w godz. 7:30-15:30 pod nr  telefonu 76 878 34 29 / wew. 3 lub wew. 6 /

13 września 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

„Środowiskowe czytanie”

Przejdź do - „Środowiskowe czytanie”

Jak co roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi przyłączył się do akcji społecznej - „Narodowe Czytanie”, które propaguje znajomość literatury polskiej. W spotkaniu wzięli również udział uczestnicy Klubu Seniora w Złotoryi. Spośród ośmiu zaproponowanych nowel przez Parę Prezydencką przytoczone zostały fragmenty trzech: „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej oraz „Katarynka” Bolesława Prusa. Uczestnicy spotkania mieli również za zadanie rozwiązać krzyżówkę związaną z czytanymi nowelami. Podsumowaniem spotkania były słowa prezydenta, który zaznaczył, że nowele uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. 

9 września 2019
Czytaj więcej o: „Środowiskowe czytanie”

BUDZIK KREATYWNOŚCI

"ŚRODOWISKOWE CZYTANIE"