Strona główna

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. Chrobrego 1 informuje, że od 1 października 2020r. w godz. od 8.00 do 10.00 będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1 056 zł na osobę w rodzinie, do 1 402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne.

22 września 2020
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PUNKT POMOCY OKRESOWEJ

Przejdź do - PUNKT POMOCY OKRESOWEJ

14 sierpnia br. mała szafka o wielkiej mocy znalazła swoje miejsce na posesji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi (przy schodach wejściowych po lewej stronie), a kolejna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi (wewnątrz budynku, przy schodach po lewej stronie).

Szafki wraz z zaopatrzeniem w środki higieniczne otrzymaliśmy od Fundacji Akcja Menstruacja, która realizuje projekt Punkt Pomocy Okresowej. Projekt zakłada, że każda potrzebująca kobieta anonimowo i bezpłatnie może z niej skorzystać.

Fundacja prowadzi także akcję edukacyjną w zakresie potrzeb menstruacyjnych ubogich kobiet:

„Na całym świecie aż 500 mln kobiet codziennie wybiera między kupnem podpaski a spełnieniem innych swoich potrzeb. Niestety większość z nich postawi swój komfort na drugim miejscu i zastąpi środki higieniczne papierem toaletowym, kawałkiem materiału czy skarpetką.
Wbrew pozorom, takie sytuacje mają miejsce również w Polsce. Ubóstwo menstruacyjne, bo o nim mowa, dotyka kobiety o różnym statusie materialnym i w różnych sytuacjach życiowych. Z doświadczenia naszej fundacji wynika, że wiele z nich wstydzi się prosić o pomoc.”

Zachęcamy  wszystkich mieszkańców do wsparcia naszych  szafek i zaopatrywania ich w środki higieniczne (m.in. podpaski, wkładki higieniczne, tampony, chusteczki nasączane, płyny do higieny intymnej itp.). Cały asortyment z szafek trafi do kobiet potrzebujących. Takim gestem wspólnie przyczynimy się do walki z ubóstwem menstruacyjnym.  

Jeśli chcesz przekazać środki higieniczne skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr telefonu 76 8783 – 429 wew. 1, jeśli masz możliwość dostarcz je do naszego Ośrodka  – MOPS ul. B. Chrobrego 1 w Złotoryi.

Prosimy o rozpowszechnianie niniejszej informacji, chcemy dotrzeć z nią zarówno do potrzebujących kobiet i do darczyńców.

Dziękujemy.

 Iwona Pawlus
Dyrektor
MOPS w Złotoryi

https://pomagam.pl/okrespomocy
https://www.facebook.com/akcjamenstruacja

11 września 2020
Czytaj więcej o: PUNKT POMOCY OKRESOWEJ

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkol. 2020/2021

KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2020r. do dnia  15 września 2020r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2020r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok.  Nr 10.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

1 września 2020
Czytaj więcej o: Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkol. 2020/2021

UWAGA zmiany w organizacji obsługi interesantów Sekcji Świadczeń Rodzinnych

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników naszego Ośrodka od 11 sierpnia br. obowiązują zapisy telefoniczne dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start”

21 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: UWAGA zmiany w organizacji obsługi interesantów Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

Pomoc dla mieszkańców

Pod numerem telefonu  571 396 521  pracownicy MOPS pełnią dyżur telefoniczny. Udzielają niezbędnych informacji i wsparcia osobom, zwłaszcza starszym, samotnym i niepełnosprawnym, które potrzebują pomocy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Jest to także numer kontaktowy dla osób poddanych kwarantannie w warunkach domowych.

Osoby, które wymagają dostarczenia zakupów proszone są o kontakt w godzinach przedpołudniowych.

11 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Pomoc dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  zatrudni pracownika   na umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku  - Opiekun


 

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”.

Uprzejmie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”, skierowane do nieformalnych opiekunów osób starszych (osób sprawujących opiekę nad niesamodzielną osobą starszą, wymagającą stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

Termin i miejsce szkolenia:

24 września 2020 r. w godzinach od 12.00 do 16.15 ( 4 godz. szkoleniowe + 15 min. przerwy).
Klub Senior +   ul. M. Konopnickiej 22 w Złotoryi

Liczba uczestników:  25 osób

Współorganizatorzy szkolenia:

  1. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o telefoniczne zgłoszenie do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  tel. 76 8783 – 429 wew. 0 – sekretariat.

 

Z poważaniem,

Dyrektor MOPS w Złotoryi
Iwona Pawlus

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi  w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KOMUNIKAT

BEZPIECZNE PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTÓW !!!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start” ( 300 +) na nowy okres zasiłkowy, przyjmowane są od 1 sierpnia 2020 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21) 
w dni robocze tj.:
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00
- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi proszę o składanie wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń za pośrednictwem kanałów internetowych:
- poprzez E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, SYSTEMY BANKOWE

Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku i załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 76 87 83 429, dostarczanie wymaganych dokumentów i zaświadczeń za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl  lub przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

W ramach zachowania bezpiecznych procedur od 1 sierpnia 2020r. w wyznaczonych dniach i godzinach do budynku Ośrodka będzie mogło wejść maksymalnie 6 osób ( 2 osoby II piętro, 4 osoby korytarz I piętro ) z uwzględnieniem 2 metrowej odległości. Osoby przebywające na terenie urzędu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic, korzystania z własnego długopisu.

Wymagane dokumenty do wnioskowanych świadczeń - klienci powinni dostarczać w postaci kserokopii . Dokumenty nie będą w Ośrodku kserowane!

WNIOSKI  O  PRZYZNANIE  ZASIŁKU  PIELĘGNACYJNEGO  BĘDĄ  PRZYJMOWANE  POZA  KOLEJNOŚCIĄ.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1 lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerem 76 87 83 429 wewnętrzny 5, lub za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl

 

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi

Barbara Kuczyńska

1 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT