Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 listopada 2022

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym weszła w życie w czwartek, 3 listopada 2022 r.  która wprowadziła zmiany dotyczące weryfikacji wniosku i przyznania świadczenia tj. w myśl obowiązującej już ustawy gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. 

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa. 

Burmistrz będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 

Jeden dodatek węglowy w takim przypadku będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami burmistrz będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu. „W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku” – stanowi ustawa. 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.

Wywiady środowiskowe będą przeprowadzać pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi we wtorki w godzinach 8:00-16:00 i czwartki w godzinach 7:30 do 13:00, w terminie do 30 listopada 2022.

Informacje w sprawie świadczenia można uzyskać pod nr. tel. 768783429 wew. 5 lub 500 348 688.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi 
Iwona Pawlus

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-07
Data publikacji:2022-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:143