Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 kwietnia 2022

Herb i logo MRiPS

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Finansowanie
Program finansowany w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Planowany okres realizacji
maj – grudzień 2022 roku

Otrzymana kwota

Moduł II – 70 792,85 zł

Nie wymagany wkład własny.


 

Wspieraj seniora - plakat

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II) finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zaprasza osoby w wieku 65 lat i więcej zainteresowane wsparciem w formie tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Gmina Miejska Złotoryja przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II), mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw.

„opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Udział mieszkańców w Programie jest bezpłatny.

Przewidywany termin rozpoczęcia  realizacji Programu: maj 2022 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. Liczba uczestników Programu  to 45 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń pod uwagę brany będzie stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja  (sekretariat MOPS) lub pod numerem telefonu  76 8783 429 wew 3.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2022-04-20
Data publikacji:2022-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Marzec
Liczba odwiedzin:919