Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 kwietnia 2021

Logo MinisterstwaFlaga i Goło Polski


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór uczestników do Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Program współfinansowany ze środków pochadzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 • korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.

W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z:

 • Panią Agatą Kozajdą – kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych pod numerem 76  8783 429 wew. 3
 • Panią Martą Piędel – kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej pod numerem telefonu 76 8783 429 wew. 8 w godzinach 8-10.
 • e-mail : mops@zlotoryja.pl

Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1 lub  wysłać pocztą tradycyjną na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 14 osób, w tym:

 • 2 dzieci w wieku do 16 roku życia,
 • 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1], opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Asystent   świadczący  usługę na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia  musi posiadać  zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do pracy  z dziećmi.

 

[1] Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Agata Kozajda tel. 76 8783 429 (wew.3) lub e-mail : mops@ zlotoryja.pl

Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2021-04-07
Data publikacji:2021-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Marzec
Liczba odwiedzin:943