ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 sierpnia 2020

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi  w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych

Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie  z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Zgodnie z punktem V ust. 11 Programu w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi poiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2020 roku.

Zaproponowana pomoc finansowana będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Zakres pomocy może obejmować np.:

  1. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
  5. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wsparciem asystenta obejmiemy do 15 osób — mieszkańców Złotoryi.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.

W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Kozajdą – kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych pod numerem 76  8783 429 wew. 3 lub Panią Martą Piędel – kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej pod numerem telefonu 76 8783 429 wew. 8 w godzinach 8-10.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1, sekretariat pok. 15 (I piętro)

 

UCHWAŁA NR 0007.XIV.131.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Złotoryi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”
- Zarządzenie Nr 0050.298.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" wynikającego z wykonania Uchwały Nr 0007.XIV.131.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019 r.
- Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1497