Poszukujemy osób na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 lutego 2020

W związku z uzyskaniem przez Gminę Miejską Złotoryja dofinansowania na realizację programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2020 roku zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenckich osobom niepełnosprawnym.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługę asystenta pełnoletnim osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mają polegać na pomocy asystenta w:
- wyjściu, powrocie oraz / lub dojazdach na w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- nawiązywaniu kontaktów./współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

lub

- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 Osoby zainteresowane świadczeniem powyższych usług i spełniające powyższe kryteria  proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 p. II, pok. 26; lub telefonicznie pod nr 76 8783 429.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-24
Data publikacji:2020-02-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:176