Dodatek energetyczny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 września 2020

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020, poz. 833 z póź. zm.)

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.  dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  - 10,94 zł  miesięcznie,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi -  15,19 zł  miesięcznie,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł  miesięcznie.

II.  Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej  

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

III. Zasady ubiegania się o dodatek energetyczny:

Osoba, która ubiega  się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

-       wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

-       kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

IV. Gdzie należy złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

1. Wniosek o dodatek energetyczny można  pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przy ul. Bolesława Chrobrego 1, w pokoju nr 10 lub ze strony internetowej Ośrodka: www.mops.zlotoryja.pl

2. Wniosek należy złożyć  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 10 w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7 ³ᴼ- 15³ᴼ oraz we wtorki w godz. od 8 ᴼᴼ do 16 ᴼᴼ, tel. 76 87 83 429.

 DRUKI DO POBRANIA:
- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2240

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-22 11:21:31aktualizacjaDodatek energetyczny