„Dobry Start”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 czerwca 2021

Uwaga !

Zmiana zasad naboru wniosków na  Dobry Start tzw. 300+

Od 1 lipca br. będzie można składać wnioski o 300+. Zasady przyznawania świadczenia nie zmieniły się, ale zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry Start" zmieniają się zasady naboru.  

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosków nie należy składać do ośrodka pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.  Informacje oraz decyzje dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Dobry Start infografika

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-30
Data publikacji:2021-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2516

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-06-30 09:05:21aktualizacja„Dobry Start”