Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Rodzina 500+Dobry Start

Klub SENIOR+

plakat: złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+

Najnowsze aktualności

Informacja dodatek węglowy

Informuję, iż 12 sierpnia 2022r. weszła w życie  ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692). Za realizację zadania i wypłatę dodatku węglowego odpowiedzialny jest Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Po opublikowaniu rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego druki wniosków dostępne będą w tut. Ośrodku oraz na naszej stronie internetowej  (mops.zlotoryja.pl).

Wnioski o dodatek węglowy, składane na piśmie, przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przy ul. B. Chrobrego 1, w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (II piętro pokój 21-22).

Przyjmowanie wniosków planowane jest od  23 sierpnia 2022 r.  we wtorki w godzinach 800-1600  i  czwartki w godzinach  730 do 1300.

Wnioski można także składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie będę pozostawione bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje w sprawie świadczenia można uzyskać pod nr. tel. 768783429 wew. 5 lub 500 348 688

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi 
Iwona Pawlus

16 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja dodatek węglowy

KOMUNIKAT

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkol. 2022/2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2022r. do dnia  15 września 2022r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2022r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok. Nr 10.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi 
Iwona Pawlus

9 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

III Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Zastępca Dyrektora

9 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: III Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej dla dolnośląskich Seniorów

Przejdź do - Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej dla dolnośląskich Seniorów

Fundacja Popieram Dolny Śląsk  wspólnie z Marcinem Krzyżanowskim Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego podjęła inicjatywę polegającą na uruchomieniu specjalnego programu skierowanego do dolnośląskich Seniorów pn. „Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej Seniorów z terenu Województwa Dolnośląskiego”. Program powstał we współpracy z PZU S.A. oraz przy wsparciu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

5 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej dla dolnośląskich Seniorów

Powiat Złotoryjski realizuje program "Aktywny samorząd", który adresowany jest dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

II Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Zastępca Dyrektora

18 lipca 2022
Czytaj więcej o: II Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że rozpoczął się okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku przyjmowane będą:
- od 1 lipca 2022 roku składane drogą elektroniczną tj. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, systemy bankowe
- od 1 sierpnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21) w dni robocze tj.:
     - poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;
     - wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;
     - ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 28 lutego 2023 roku.

Druki  wniosków o ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych  wraz   z  załącznikami   można  pobrać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi
ul. B. Chrobrego 1, pokój 21,
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00
- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00
lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania
Szczegółowe informacji udzielane są również telefonicznie przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

 Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus

6 lipca 2022
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że rozpoczął się okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że rozpoczął się okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku przyjmowane będą:
- od 1 lipca 2022 roku składane drogą elektroniczną tj. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, systemy bankowe

- od 1 sierpnia 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21) w dni robocze tj.
     - poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;
     - wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;
     - ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik 2021 roku nastąpi do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego roku nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 28 lutego 2023 roku.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój 21.
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00
- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00
lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem: 76 87 83 429  wewnętrzny 5.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus

6 lipca 2022
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że rozpoczął się okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - LEPSZE JUTRO- STOWARZYSZENIE GRONO

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Zastępca Dyrektora

 

23 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora