Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Rodzina 500+Dobry Start

Klub SENIOR+

plakat: złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+

Najnowsze aktualności

VI Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Zastępca Dyrektora

27 marca 2023
Czytaj więcej o: VI Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty - Stypendium na naukę we Wrocławiu

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Uczniom z naszego województwa proponujemy naukę w dwóch szkołach – w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum Nr 10 we Wrocławiu.

Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja trwa do 31 marca.

Czym dokładnie są Horyzonty?

Dzisiejszy świat stawia wiele wyzwań przed młodymi ludźmi. Mogą wybierać spośród wielu możliwości, ale napotykają też ograniczenia, na które nie mają wpływu. Jednocześnie nakłada się na nich presję, by dążyli do jak największych osiągnięć. Jak znaleźć w tym równowagę? Z odpowiedzią przychodzi Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (w skrócie Fundacja EFC) i Fundacja Rodziny Staraków. Poprzez program Horyzonty pomagają uczniom i uczennicom w przejściu przez kolejny etap edukacji przez szkołę średnią – oraz w znalezieniu odpowiedzi na pytania typu: czy dam sobie radę w obcym mieście, z dala od rodziny? Co jest moją mocną stroną? W jakimi kierunku chcę się rozwijać? Na jakie chcę iść studia? Jak wyobrażam sobie swoją przyszłość?

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami. Bez naszego wsparcia trudno byłoby im je realizować, na przykład ze względu na odległość od dobrej szkoły średniej czy ograniczenia finansowe rodziny. Dla mnie stypendium Horyzonty to inwestycja społeczna wspieramy w rozwoju jednostki po to, by mogli tworzyć dobre relacje, dobre struktury społeczne oraz stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

Co w ramach stypendium?

 Stypendyści i stypendystki Horyzontów uczą się w liceach lub technikach w jednym z 12 dużych miast w całej Polsce. Mogą liczyć m.in. na:

  • pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
  • naukę języków obcych i certyfikaty językowe, które finansują organizatorzy programu,
  • wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
  • udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.

Jednak w Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi obywatelami i obywatelkami. To również zobowiązanie ze strony młodzieży do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.

Igor, stypendysta Horyzontów

Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół koordynatorów i koordynatorek z wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie własnej wartości i samodzielność.

Horyzonty przede wszystkim dały mi pewność siebie. Pewność w tym, że jeśli coś sobie wymarzę, to mogę to zrobić, ale równocześnie dały mi świadomość, że niekoniecznie dokonam tego tą drogą, którą sobie na początku wybrałam. Zrozumiałam, że zmiany są ważne i potrzebne, i dzięki nim ludzie mogą się rozwijać.

Dominika, stypendystka Horyzontów 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.
Zapraszamy – to szansa na nową drogę dla młodzieży z całej Polski.

24 marca 2023
Czytaj więcej o: W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty - Stypendium na naukę we Wrocławiu

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Przejdź do - Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

22 marca 2023
Czytaj więcej o: Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Przesilenie zimowo-wiosenne to zwykle trudny czas dla osób zmagających się z depresją.

Przejdź do - Przesilenie zimowo-wiosenne to zwykle trudny czas dla osób zmagających się z depresją.

Warto mieć świadomość, że depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego, niezależnie od wieku. U dzieci i młodzieży wiąże się m.in. z nasileniem zachowań agresywnych, destrukcyjnych i autodestrukcyjnych, ze wzrostem drażliwości lub zaburzeniami koncentracji uwagi. U dorosłych jest związana ze stopniową utratą radości życia i odczuwania przyjemności, trudnościami w podejmowaniu czynności życiowych oraz w prowadzeniu aktywności zawodowej.

W celu wsparcia osób z depresją – szczególnie w środowisku pracy w Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy opracowano:

✅ Wytyczne dla pracodawców dotyczące kształtowania właściwych psychospołecznych warunków pracy dla osób z depresją: https://bit.ly/ciop-wytyczne-depresja

✅ Program treningu uważności z elementami terapii poznawczej dla osób z depresją: https://bit.ly/ciop-trening-uwaznosci

Ilustracja: plakaty autorstwa Marty Stec, wyróżnienia w 28. edycji Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Depresja”.

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Przesilenie zimowo-wiosenne to zwykle trudny czas dla osób zmagających się z depresją.

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dot. świadczenia w roku 2023 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie miasta Złotoryja, na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

13 marca 2023
Czytaj więcej o: Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości

Targi Pracy w Złotoryi 29.03.2023

Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w marcu 2023r. poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury i działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane  jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników Ośrodka: Zofii Słomianej lub Marty Piędel w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu  76 878 34 29, wew.8

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

8 marca 2023
Czytaj więcej o: Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

22 Lutego - Dzień Ofiar Przestępstw

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Następnie, 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie.

22 lutego 2023
Czytaj więcej o: 22 Lutego - Dzień Ofiar Przestępstw

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Referent ds. świadczeń

19 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń

Dodatek gazowy

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

21 grudnia 2022 roku weszła w życia ustawa z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687) wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w okresie od  1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Dodatek gazowy