Jesteś tutaj: Start / Klub Seniora

Klub Seniora

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Klub zapewnia codzienny pobyt dla osób starszych oraz niepełnosprawnych z terenu miasta Złotoryja. Podczas pobytu w Klubie zapewnione są podstawowe świadczenia rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne, a także posiłki w czasie pobyty.

Codzienny pobyt, podstawowe świadczenia kulturalne i edukacyjne są bezpłatne natomiast  koszt gorącego posiłku aktualnie wynosi 6.93 zł. 
Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2013 r. Nr 0007.XXVIII.169.2013 w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt i korzystania z gorącego posiłku w Klubie Seniora działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. Klub ma swoją siedzibę w Złotoryi przy ul. Marii Konopnickiej 22

Klub Seniora świadczy swoje usługi w szczególności dla osób:

 • zupełnie samotnych,
 • o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,
 • przebywających w złych warunkach mieszkaniowych i bytowych,
 • w podeszłym wieku.

Zadaniem Klubu w ramach podstawowych świadczeń rekreacyjno-kulturalnych oraz edukacyjnych jest:

 1. zapewnienie osobom starszym oraz niepełnosprawnym pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeby życiowych oraz stworzenie odpowiednich warunków do przebywania oraz korzystania z wszystkich form działalności klubu
 2. inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacniania więzi społecznych poprzez działania aktywizujące środowisko,
 3. integracja środowiska osób starszych w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, zdrowotnej, ekologicznej i edukacyjne.

Klub Seniora wykonuje swoje działania przez świadczenie pomocy w zakresie:

 • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej,
 • przywracania równowagi psychofizycznej i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno – kulturalnych.


 Klub Seniora świadczy usługi w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze.

 

ZałącznikI:
-Uchwała Nr 0007.XXVIII.169.2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-27
Data publikacji:2017-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:923