Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

21 września 2022

Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do - Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT ZŁOTORYSJKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W III kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

 1. E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
  - Prawa cywilnego (dla seniorów),
  - Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
  - Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
  - Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
 2. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.
 3. E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 4. EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym)
16 września 2022

Bezpłatne szczepienia dla seniorów!

Uprzejmie informujemy, że od 15 września do 30 listopada 2022 r. będzie prowadzona akcja bezpłatnego szczepienia ochronnego przeciwko grypie dla seniorów (osób od 60 do 74 roku życia, tj. urodzonych w latach 1948 - 1962 r.), będących mieszkańcami Złotoryi.

W celu zaszczepienia należy zarejestrować się telefonicznie nr tel. 798 679 441 lub bezpośrednio w Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1 wejście A pokój nr 53 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.

Szczepienie poprzedzone będzie lekarskim badaniem kwalifikacyjnym.

Szczepienia będą wykonywane w PUNKCIE SZCZEPIEŃ WEJŚCIE A w każdy czwartek w godz. 8:00 – 13:00.

Liczba szczepień uzależniona będzie od dostępności szczepionek.

Osoby w wieku 75 lat i więcej otrzymają szczepionki bezpłatnie po uzyskaniu recepty od lekarza. 

Szczepienia dla seniorów finansowane są ze środków budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja.

W razie pytań można kontaktować się także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1, pod nr tel. 76 878 34 29 wew. 9 (informacji udziela p. Barbara Dubowska).

12 września 2022

Informacja dodatek węglowy

Informuję, iż 12 sierpnia 2022r. weszła w życie  ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692). Za realizację zadania i wypłatę dodatku węglowego odpowiedzialny jest Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego dostępne są w tut. Ośrodku oraz na naszej stronie internetowej  (mops.zlotoryja.pl).

Wnioski o dodatek węglowy, składane na piśmie, przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przy ul. B. Chrobrego 1, w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (II piętro pokój 21-22).

Przyjmowanie wniosków rozpoczynamy od  23 sierpnia 2022 r.  we wtorki w godzinach 800-1600  i  czwartki w godzinach  730 do 1300.

Wnioski można także składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie będę pozostawione bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje w sprawie świadczenia można uzyskać pod nr. tel. 768783429 wew. 5 lub 500 348 688

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi 
Iwona Pawlus

16 sierpnia 2022

KOMUNIKAT

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkol. 2022/2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2022r. do dnia  15 września 2022r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2022r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok. Nr 10.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi 
Iwona Pawlus

9 sierpnia 2022

Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej dla dolnośląskich Seniorów

Przejdź do - Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej dla dolnośląskich Seniorów

Fundacja Popieram Dolny Śląsk  wspólnie z Marcinem Krzyżanowskim Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego podjęła inicjatywę polegającą na uruchomieniu specjalnego programu skierowanego do dolnośląskich Seniorów pn. „Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej Seniorów z terenu Województwa Dolnośląskiego”. Program powstał we współpracy z PZU S.A. oraz przy wsparciu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

5 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej dla dolnośląskich Seniorów

Powiat Złotoryjski realizuje program "Aktywny samorząd", który adresowany jest dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Plakat

Plakat

19 lipca 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że rozpoczął się okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku przyjmowane będą:
- od 1 lipca 2022 roku składane drogą elektroniczną tj. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, systemy bankowe

- od 1 sierpnia 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21) w dni robocze tj.
     - poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;
     - wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;
     - ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik 2021 roku nastąpi do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego roku nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 28 lutego 2023 roku.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój 21.
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00
- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00
lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem: 76 87 83 429  wewnętrzny 5.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus

6 lipca 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że rozpoczął się okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku przyjmowane będą:
- od 1 lipca 2022 roku składane drogą elektroniczną tj. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, systemy bankowe
- od 1 sierpnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21) w dni robocze tj.:
     - poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;
     - wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;
     - ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 28 lutego 2023 roku.

Druki  wniosków o ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych  wraz   z  załącznikami   można  pobrać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi
ul. B. Chrobrego 1, pokój 21,
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00
- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00
lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania
Szczegółowe informacji udzielane są również telefonicznie przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

 Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus

6 lipca 2022

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - LEPSZE JUTRO- STOWARZYSZENIE GRONO

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12681