Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - LEPSZE JUTRO- STOWARZYSZENIE GRONO

Telefoniczne dyżury psychologiczne dla osób z Ukrainy

Plakat - telefon zaufania Ukraina

20 czerwca 2022

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły


14 lutego 2022
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży doświadczającej przemocy.

Przejdź do - Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży doświadczającej przemocy.

W czterech lokalizacjach na Dolnym Śląsku ruszają Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży doświadczającej przemocy. Jest to pilotażowy projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowany z Fundacją Non Licet polegający na bezpłatnych konsultacjach psychologicznych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży doświadczającej przemocy.

Informacja dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK

Szanowni Państwo,

na prośbę Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS uprzejmie informuję, że Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

23 maja 2022

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Od 1 kwietnia 2020 roku trwa reforma systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Pierwszym miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach tego wymagających, są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki reformie zwiększono dostępność pomocy dla potrzebujących dzieci i ich bliskich w środowisku. Niezwykle istotne jest to przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których dostęp do specjalistycznej pomocy bywa utrudniony. Możliwość uzyskania pomocy psychologicznej blisko domu pozwala objąć wsparciem również rodzinę dziecka. Zaletą ośrodków I stopnia referencyjności jest możliwość uzyskania pomocy bez skierowania. Wpływa to na skrócenie drogi pacjenta do otrzymania niezbędnej pomocy. Ważnym atutem Ośrodków jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na wizytę oraz kompleksowość udzielanej pomocy. Ośrodki pierwszego poziomu realnie zaistniały w społecznościach lokalnych w okresie pandemii, ponadto okazały się bardzo przydatne i służyły pacjentom. Jednocześnie warto zaznaczyć, że Ośrodki I stopnia referencyjności nie są poradniami zdrowia psychicznego.

23 maja 2022

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy / безкоштовна психологічна допомога українською мовою

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że dla uchodźcy z Ukrainy w maju i czerwcu br. będzie świadczona nieodpłatna pomoc psychologiczna w języku ukraińskim.
Psycholog będzie dyżurował w siedzibie MOPS w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1 (I piętro pokój nr 16):
- we wtorki  od godz. 10.00 do godz. 12.00
- w czwartki  od godz. 10.00 do godz. 13.00

Na wizytę u psychologa obowiązują zapisy u pracownika MOPS pani Marty Piędel pod nr telefonu 571 396 521 lub osobiście w siedzibie Ośrodka (I piętro, pokój nr  12).

W sprawach pilnych proszę zgłaszać się bezpośrednio w dniu dyżuru psychologa.

Міський Центр Соціального Страхування в м. Злотория інформує, що для біженців з України в травні і червні місяці цього року буде надаватися безкоштовна психологічна допомога українською мовою.
Психолог буде приймати в приміщенні MOPSу у Злоторії за адресою вулиця Болеслава Хробрего, 1 (другий поверх, кабінет No 16):
- по вівторках від 10.00 до 12.00
- по четвергах від 10.00 до 13.00

На візити до психолога обов'язковим є запис у працівника MOPSу пані Марти Пєндель за номером телефону 571 396 521, або особисто в приміщенні MOPSу (2 поверх, кабінет No 12).

В термінових випадках, будь ласка, повідомте безпосередньо в день прийому психолога.

10 maja 2022

TYDZIEŃ SENIORA

WłączaMY się do działania!

Przejdź do - WłączaMY się do działania!

Projekt WłączaMY się do działania! realizowany na terenie województwa dolnośląskiego przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego poprzez realizację działań wynikających z Indywidualnej Ścieżki Reintegracji stworzonej dla każdego Uczestnika Projektu.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: WłączaMY się do działania!

Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w kwietniu 2022r. poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury i działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane  jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników Ośrodka: Zofii Słomianej lub Marty Piędel w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu  76 878 34 29, wew.8

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

13 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11967