Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 

Artykuły

SENIORZE, SPRAWDŹ RACHMISTRZA! AKCJA EDUKACYJNA GŁOSU SENIORA

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! – obejrzyj najnowszy film w Głos Seniora TV:

https://www.youtube.com/watch?v=-_ZACWEVa_8

30 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: SENIORZE, SPRAWDŹ RACHMISTRZA! AKCJA EDUKACYJNA GŁOSU SENIORA

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Gmina Miejska Złotoryja - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

5 kwietnia 2021

25 kwietnia Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Celem tego nieformalnego święta jest uświadamianie społeczeństwa na temat alienacji rodzicielskiej i zaburzeń w sytuacji rozchodzenia się rodziców w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Dzień ten ma charakter akcji społecznej, podczas której odbywają się warsztaty, sympozja, demonstracje i zbierane są podpisy pod petycjami, kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, mające na celu zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci.

Zachęcamy do obejrzenia kilkuminutowego spotu obrazującego problem alienacji rodzicielskiej:
https://www.youtube.com/watch?v=Z81jaKKdZE4

plakat czym jest alienacja rodzicielska

23 kwietnia 2021

Nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
4 marca 2021
Czytaj więcej o: Nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH chętnych do podjęcia współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności.

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • braku uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne),
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w MOPS w Złotoryi,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu niektórch wyłącznie uzasadnionych  kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (zakup biletu, art. szkolnych, wyjścia rekreacyjno – kulturowe etc.).

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. 

Rodziny lub osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

21 sierpnia 2020

Rodzina Wspierająca poszukiwana

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
 • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
 • pomoc w nauce,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie,
 • racjonalnego dysponowania budżetem,
 • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika tut. Ośrodka sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.  

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

3 lutego 2020

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku

Przejdź do - Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2232), w Powiecie Złotoryjskim w 2021 roku działają dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.

Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

16 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku

BON TURYSTYCZNY

Bon turystyczny

13 kwietnia 2021

Zaproszenie do współpracy

Przejdź do - Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,
Multi Service Sp. z o.o. jako agencja pracy tymczasowej zapewnia wsparcie zarówno firmom w dostosowaniu poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb jak i osobom bezrobotnym i biernym zawodowo w znalezieniu miejsca pracy.

W związku z pozyskaniem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, firma Multi Service pragnie przedstawić propozycję, oferującą zatrudnienie na zasadach pracowników tymczasowych. Pracownik zostanie zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w MULTI SERVICE Sp. z o.o. , a następnie delegowany do pracy u Pracodawcy Użytkownika.

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do współpracy

Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w marcu 2021r. poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury i działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników Ośrodka: Zofii Słomianej lub Marty Piędel w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu  76 878 34 29, wew.8

8 marca 2021
Czytaj więcej o: Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8830