Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 

Artykuły

KOMUNIKAT

BEZPIECZNE PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTÓW !!!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start” ( 300 +) na nowy okres zasiłkowy, przyjmowane są od 1 sierpnia 2020 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21) 
w dni robocze tj.:
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00
- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi proszę o składanie wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń za pośrednictwem kanałów internetowych:
- poprzez E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, SYSTEMY BANKOWE

Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku i załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 76 87 83 429, dostarczanie wymaganych dokumentów i zaświadczeń za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl  lub przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

W ramach zachowania bezpiecznych procedur od 1 sierpnia 2020r. w wyznaczonych dniach i godzinach do budynku Ośrodka będzie mogło wejść maksymalnie 6 osób ( 2 osoby II piętro, 4 osoby korytarz I piętro ) z uwzględnieniem 2 metrowej odległości. Osoby przebywające na terenie urzędu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic, korzystania z własnego długopisu.

Wymagane dokumenty do wnioskowanych świadczeń - klienci powinni dostarczać w postaci kserokopii . Dokumenty nie będą w Ośrodku kserowane!

WNIOSKI  O  PRZYZNANIE  ZASIŁKU  PIELĘGNACYJNEGO  BĘDĄ  PRZYJMOWANE  POZA  KOLEJNOŚCIĄ.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1 lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerem 76 87 83 429 wewnętrzny 5, lub za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl

 

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi

Barbara Kuczyńska

15 lipca 2020

Zmiana kryteriów dochodowych w funduszu alimentacyjnym

W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875). Tym samym wejdą w życie długo oczekiwane zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808).

Przypomnijmy, że ustawa wprowadza nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu oraz nieznany dotychczas na gruncie tejże ustawy mechanizm przeliczania wysokości świadczenia w przypadku przekroczenia tegoż kryterium dochodowego.

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zmiana kryteriów dochodowych w funduszu alimentacyjnym

Drogie Mamy z DOLNEGO ŚLĄSKA

Może są wśród Was osoby, które chcą znaleźć pracę albo wreszcie do niej wrócić, ale muszą zajmować się dzieckiem? Pomożemy Wam! Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego oferuje BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na wynagrodzenie niani. Możecie zatrudnić nawet mamę, tatę czy innego członka rodziny! W ramach projektu Aktywne Mamy przekazujemy 1777,25 zł miesięcznie na pensję dla niani, a dodatkowo stypendium szkoleniowe i kompleksowe wsparcie doradcze dla Was!

Więcej informacji: https://www.sirr.pl/aktywnemamy/

19 czerwca 2020

Informacja dla osób z niepełnosprawnością – przedłużenie ważności orzeczeń w stanie epidemii koronawirusa COVID-19

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wiąże się z automatycznym dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłku dla opiekuna.

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dla osób z niepełnosprawnością – przedłużenie ważności orzeczeń w stanie epidemii koronawirusa COVID-19

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2020r. przedłużone zostaje zawieszenie działalności Klubu Senior + .

W terminie od  11 do  24 maja Klub Senior+  będzie zamknięty.

W razie potrzeby można kontaktować się z naszym pracownikiem  telefonicznie,
w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 pod nr tel.  500-349-011

12 maja 2020

OSOBISTY PLAN AWARYJNY - porady dla osób zagrożonych przemocą

Przejdź do - OSOBISTY PLAN AWARYJNY - porady dla osób zagrożonych przemocą

Udostępniamy opracowaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”.

Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

8 maja 2020

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ

5 maja 2020

Pomoc ZUS w uzyskaniu aktów z USC

W czasie stanu epidemii ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypłaca te zasiłki.

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).

ZUS wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego.

Ważne
Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

 

Czytaj dalej. . .

27 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Pomoc ZUS w uzyskaniu aktów z USC

Mobilna aplikacja Twój Parasol

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego.

Aplikacja zawiera informacje, które mogą być przydatne osobom krzywdzonym; jest dostępna pod adresem https://twojparasol.com/

Aplikacja może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

20 kwietnia 2020

Dyżur telefoniczny

Pod numerem telefonu  500 348 688  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi udziela niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Jest to także numer kontaktowy dla osób poddanych kwarantannie w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19.

29 maja 2020

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7219