POMOC ŻYWNOŚCIOWA

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 czerwca 2016

Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa  jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach PO PŻ (FEAD) kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.
Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów, które nie mogą przekroczyć odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 951 zł, w przypadku rodziny - kwoty 771 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny skierowane przez ośrodek pomocy społecznej,   a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską (dotyczy osób bezdomnych).

Pomoc w postaci artykułów spożywczych lub posiłków udzielana jest nieodpłatnie.
Proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących realizują organizacje pozarządowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi współpracuje obecnie z Europejską Fundacją Ludzi Dobrej Woli  „SERDECZNA  POMOC” z siedzibą w Jeleniej Górze   Al. Wojska Polskiego 15, która prowadzi dystrybucję żywności w  Złotoryi przy   ul. Legnickiej 32.

O terminach wydawania żywności osoby zainteresowane informowane są na bieżąco.

Osoby i rodziny, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia powinny zgłosić się  do pracownika socjalnego w Miejskim  Ośrodku Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  przy  ul. B. Chrobrego 1  i pobrać wymagane skierowanie.

Zapraszmy do zapoznjania się z poniższym materiałem wideo udostepnionym przez  Ministerstow Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-13
Data publikacji:2016-06-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2347