Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 kwietnia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w kwietniu 2022r. poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury i działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane  jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników Ośrodka: Zofii Słomianej lub Marty Piędel w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu  76 878 34 29, wew.8

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

 1. Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin w tym dzieci z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy pedagog-terapeuta.

  Formy udzielanej pomocy terapeutycznej to m.in. rozmowy konsultacyjno-wspierające, rozmowy terapeutyczne, terapia rodzinna.

  Pomoc terapeutyczna świadczona jest:
 • kwiecień - lipiec 2022 r. i wrzesień- grudzień 2022 r. - pierwsza i druga środa miesiąca w godz. 12.00-17.00
 1. Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy psycholog.
  Pomoc psychologiczna udzielana jest według zdiagnozowanych potrzeb.

  Formy udzielanej pomocy psychologicznej to m.in.:
 • porady i rozmowy psychologiczne, diagnostyczne, doradcze, wspierające,
 • psychoedukacja w zakresie uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej, kwestii wychowawczych wobec dzieci.

  Dyżur psychologa prowadzony jest:
 • kwiecień - lipiec 2022 r. wrzesień - grudzień 2022 r. - pierwsza i druga środa miesiąca w godzinach 15.30-18.30.
 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy terapeuta uzależnień.

  Formy pomocy udzielane są według zdiagnozowanych potrzeb m.in. poprzez konsultacje indywidualne, pracę grupową, tworzenie sieci wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, rozpoznawanie problemu i kierowanie do specjalistycznych placówek.

             Punkt Konsultacyjny czynny jest:

 • kwiecień - lipiec 2022 r. i wrzesień - grudzień 2022 r. – pierwsza, druga i trzecia środa miesiąca w godz. 15.00-18.00
 1. Dyżury i działania interwencyjno - wspierające dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – dyżury prowadzone są przez pracownika socjalnego MOPS
 • kwiecień - lipiec 2022 r. i wrzesień- grudzień 2022 r. – pierwsza i druga środa miesiąca w godz. 15.30 – 18.30.

Działanie finansowane ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-13
Data publikacji:2022-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:139